Visitation

Visitation til Stillebækken sker fra kommuner i hele landet. Visitationen sker i samarbejde mellem Stillebækkens leder og anbringende kommune. Stillebækken er altid opmærksom på, om en ny ung matcher vores målgruppe og om den unge vil kunne trives og udvikles i den ungegruppe, vi har i forvejen.

Visitationsmødet foregår på Stillebækken og at det udelukkende et fagligt møde, hvor den unge og familien ikke deltager. Hvis parterne eniges om, at Stillebækken er et godt match til den unge, arrangeres der herefter et møde mellem Stillebækken, socialrådgiver, den unge, forældre og/eller andre relevante personer. På dette møde skal den unge og familien informeres generelt om Stillebækken, og ofte bliver mange tanker og spørgsmål afklaret denne dag. Den unge bliver naturligvis vist rundt sammen med sin familie, og kan også se det værelse, som han eller hun eventuelt skal bo på.

Er der fortsat enighed om et fremtidigt samarbejde, aftales det hvornår den unge skal flytte ind og Stillebækken udfærdiger en kontrakt, som fremsendes til anbringende myndighed.