Pædagogik

Vores pædagogik

Stillebækkens pædagogiske fundament tager udgangspunkt i miljøterapien. Hverdagsmiljøet består af mange mennesker, både børn, unge og voksne. Den unge udvikler derfor sine relationskompetencer i mødet med forskellige mennesker.

Målet er at fremme udviklingen på bedste måde. Det sker, når der skabes et miljø, hvor den unge kan arbejde med sin egen udvikling. Hverdagens almindelige aktiviteter giver god mulighed for, at udviklingspunkter bliver synlige og kan håndteres.

Selvstændighed

Et vigtigt mål for alle unge er udvikling af selvstændighed. Det kræver at den unge kender sit eget værd, og det arbejder vi hele tiden med at udvikle. Det er vores holdning, at der i alle mennesker er en indre drivkraft til at udvikle sig, men nogle gange er det nødvendigt med en pædagogisk indsats. I praksis betyder det, at den unge i løbet af sin behandling på Stillebækken løbende bliver stillet overfor nye udfordringer.

Gode relationer er afgørende for børn og unges udvikling, både følelsesmæssigt, kognitivt, og socialt. Det er i relationen til andre, at vi opbygger og udvikler vores identitet. Respekt og ansvarlighed overfor sig selv og andre mennesker, er en vigtig forudsætning for, at blive en del af en social og på sigt en selvstændig tilværelse. Derfor er det afgørende, at de pædagoger, som de unge møder under deres anbringelse på Stillebækken, er anerkendende, autentiske, pålidelige, tydelige, følelsesmæssigt afstemte og tillidsvækkende. Det er et mål, som vi tilstræber hver dag. ​

Fokussamtaler

Teamet omkring den unge afholder løbende fokussamtaler. Pædagogen er ansvarlig for, i samarbejde med den unge, at skabe en tydelig ramme omkring samtalerne, således at den unge ved hvad der skal ske. Der afsættes en time til samtalen. Der udarbejdes et referat af hver samtale, som udelukkende bruges under fokussamtalerne.

MÅL

Stillebækkens mål

Udover de individuelle udviklingsmål, som anbringende myndighed udarbejder i handeplanen, har Stillebækken en række overordnede mål, som gælder alle unge.

Relationsarbejde og ansvarlighed

Det første mål er, at både personale og de unge skal bidrage til relationsarbejde på Stillebækken. Det er i relationen mellem den unge og pædagogen, at den unge lærer sig selv at kende og lærer om samspillet med andre mennesker. Det er vigtigt, at vi som personale forstår den enkelte unge og bruger vores viden om, hvilken behandlingsform og omsorg, den unge har behov for og kan rumme. På den måde skaber vi de bedste betingelser for de unge i relationsarbejdet.

Respekt og ansvarlighed

Et andet mål er at udvikle den unges respekt og ansvarlighed overfor sig selv og andre mennesker, så den unge bliver i stand til at tage del i en fremtidig social og selvstændig voksentilværelse. Det sociale samvær udvikles blandt andet gennem fælles oplevelser uden for huset, fx. kulturelle oplevelser, naturoplevelser, rejser eller lignende, men også hverdags oplevelser ex. En tur i Netto, til stranden eller til et skolearrangement. Derudover giver fælles oplevelser uden for den kendte hverdag også mulighed for at afprøve, om det pædagogiske arbejde har den tilsigtede effekt.

Den unges udviklingsmål

Når et ungt menneske flytter ind på Stillebækken, så følger der altid en handleplan fra den kommune, som har anbragt den unge. Der udover udarbejder teamet omkring den unge, med afsæt i den kommunale handleplan, konkrete mål for hverdagen. Den unge er med til at opstille målene.

Målet med udviklingsplanen er overordnet at fremme den unges følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling, og dermed udvikle et godt og sundt selvværd. Derudover indeholder udviklingsplanen en række brede mål og delmål for den enkelte unge. De brede mål revideres hvert halve år i forbindelse med udarbejdelse af ny statusrapport, mens delmålene løbende revideres i takt med, at den unge udvikler sig.