Skole & uddannelse

Stillebækken forventer, at de unge går i skole hver dag. Skoleplaceringen er individuel og foretages altid af PPR, Rebild kommune, i samarbejde med anbringende myndighed og Opholdsstedet Stillebækken.

Stillebækken samarbejder med relevante skoler og uddannelsessteder, UU-vejledere, jobkonsulenter osv.