Målgruppe

Opholdsstedet Stillebækken er godkendt i henhold til lov om social service § 66, stk. 1, nr. 5, med mulighed for forlængelse af igangværende anbringelser efter § 107.

Stillebækken er godkendt til at modtage følgende målgruppe:​

  • 6 drenge og piger i alderen 12 – 18 år.
  • Unge med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer.
  • Unge med specifikke vanskeligheder.
  • Unge i krisetilstande efter ulykker, tab og traumer.
  • Efter en konkret vurdering, modtages unge med psykiatriske problemstillinger, ex. spiseforstyrrelser.

Stillebækken har plads til max. to unge med diagnosticeret spiseforstyrrelser, og har i den forbindelse et tæt samarbejde med relevante psykiatriske afdelinger, f.eks. Ambulatoriet for personer med Spiseforstyrrelser, Psykiatrien Aalborg Universitetshospital.

Vi har 16 års erfaring i arbejdet med unge, der gennem deres pubertet har brug for særlig støtte, af én eller flere grunde. Svære opvækstbetingelser, dysfunktionelle familier, socialt udsatte familier, understimulering, eller konkrete psykiske eller psykiatriske problemstillinger.