Ledige pladser

Du er velkommen til at kontakte leder Rikke Førster Pedersen direkte på 3028 5004, hvis du ønsker oplysninger om målgruppens aktuelle sammensætning og problemstillinger, samt drøfte mulighederne for anbringelse på Opholdsstedet Stillebækken.