Værdigrundlag

Det pædagogiske arbejde på Stillebækken tager afsæt i miljøterapi. Metoden tager udgangspunkt i erkendelsen af, at omsorgssvigtede børn og unge har mistet tilliden til voksne og forventer at blive svigtet igen. Når et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet, vil han eller hun derfor helt naturligt forsøge at beskytte sig selv, og det sker ofte ved, at den unge enten overtilpasser sig eller tager kampen op. Hvis vi skal støtte svært belastede unges udvikling, er det afgørende, at respektere og anerkende den måde, barnet eller den unge forstår verden på.

I det daglige pædagogiske arbejde på Stillebækken søger vi gennem relationsarbejdet, at genetablere den unges evne til at have tillid til voksne. I dette arbejde er det væsentligt, at vi giver den unge det spillerum, som er nødvendigt for at han eller hun kan holde ud til fortsat at arbejde med sin tillid til voksne.

I takt med at det lykkes, får den unge genopbygget sin tillid til voksne. Derved frigøres ressourcer i den unge, så han/hun kan begynde at udvikle sig og dermed opnå større trivsel. Vores mål er gennem relationen til den unge at fremme den enkeltes følelsesmæssige, sociale og kognitive udvikling.

I respekt for den svære proces, som den unge skal igennem, er tiden en vigtig faktor. Vores pædagogiske arbejde er langsigtet og præget af den tålmodighed, som det kræver at genopbygge den unges tillid.

Sideløbende med relationsarbejdet, er den daglige struktur væsentlig for opnåelse af trivsel og udvikling. Genkendelighed og forudsigelighed er vigtige nøgleord. En del af strukturen i hverdagen er gældende for alle unge, men også her er individuelle hensyn i højsædet.