Samarbejde

Stillebækken tilbyder socialpædagogisk behandling og støtte til de unge. Behandlingen tilrettelægges individuelt og altid med udgangspunkt i den unges kommunale handleplan. Den unge deltager som udgangspunkt selv i udarbejdelsen af de mål der skal arbejdes med.

Opholdsstedet Stillebækken tilbyder et tæt forældresamarbejde, præget af tillid og respekt. Stillebækken vægter kontakten til den unges forældre og netværk højt, og de er efter aftale velkommen på besøg. Af hensyn til det arbejde vi laver og til resten af unge gruppen, kan vi dog ikke tage imod besøg flere gange om ugen. Samvær mellem den unge og dennes familie aftales med anbringende myndighed i en samværsplan, og derudfra laver personalet og familien det konkrete samvær. Forældre der kommer på besøg langvejs fra, har mulighed for at overnatte på Stillebækken, dog altid efter nærmere aftale med personalet

Opholdsstedet Stillebækken har et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere, ex. Skole/uddannelsessted, læge, psykiatriske afdelinger osv.

Opfølgningsmøde afholdes 3 måneder efter anbringelsens begyndelse. Herefter afholdes der statusmøder hvert ½ år. Dato for næste møde aftales på møderne. Kontaktteamet omkring den unge udarbejder i forbindelse med statusmøde to gange om året en statusrapport (ICS) som sendes til den unges socialrådgiver, som sender den videre til forældrenes e-boks. (Forældremyndigheds indehaver)