Forældresamarbejde

Vi vægter et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde med forældrene meget højt, og betragter samarbejdet som en vigtig del af vores opgave. Vi afholder statusmøder hvert 1/2 år med den unges forældre og socialrådgiver. Mødet foregår på Stillebækken. Der udover afholder vi efter behov samarbejdsmøder med den unges forældre og støtter således også dem i den proces det er for hele familien, når en ung bliver anbragt uden for hjemmet. Vi ringer efter aftale til den unges forældre, svarende til én gang om ugen.