Behandling på Stillebækken

Stillebækken tilbyder socialpædagogisk behandling og støtte, samt neuropsykologiske undersøgelse. Opholdsstedet Stillebækken er et socialpædagogisk opholdssted godkendt til at modtage 6 unge.

Behandlingen tilrettelægges individuelt og ud fra den kommunale handleplan. Personalet på Stillebækken er overvejende pædagogisk uddannet, og de fleste med mange års anciennitet på Stillebækken.

Stillebækken tilbyder et tæt forældresamarbejde, og vægter kontakten til den unges netværk højt.

Stillebækken har et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartere, ex. Læger, skoler, psykiatriske afdelinger osv.

Stillebækken afholder det første statusmøde 3 måneder efter indflytning. Herefter afholdes der statusmøde hvert halve år, og i den forbindelse udarbejder Stillebækken en statusrapport for den unge.